Vi finns i Mörby Centrum plan 5

Telefon 08-20 22 15

Telefontid:

mån-fred 08.00-15.00

Övrig tid telefonsvarare, vg lämna meddelande 

Nyopererade patienter kan nå sin läkare vid behov

på telefonnummer ni fått till vederbörande.

E-post info@oronnasahals.se

På grund av reglerna för säker hantering av personuppgifter kan vi inte hantera några patientärenden via e-post.
Är du patient eller vårdnadshavare ber vi Dig kontakta oss via ”Mina vårdkontakter” 1177 eller telefon 08-20 22 15. 

Länk till inloggning på ”Mina vårdkontakter” https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/login/login.xhtml 


Välkommen till Danderyds öron, näs- och halsklinik

Vi utreder och behandlar sjukdomar inom öron, näsa och hals. Vår verksamhet är inriktad på diagnostik och kirurgisk behandling av sjukdomar inom öron, näsa och hals. 

Den dagkirurgiska verksamheten innefattar operation av halsmandlar, körtel bakom näsan, tungband, rör i öronen och mindre hud- och slemhinneförändringar samt näs- och bihåleoperationer. 

Sedan 1 Januari 2017 råder remisstvång till vårdval ÖNH. Det betyder att patienter först ska gå till sin husläkare för en första medicinsk bedömning och eventuell behandling av besvär. Husläkaren remitterar sedan vid behov vidare det som ska bedömas och behandlas av en specialist inom öron-, näs- och halssjukvård. Vi mottar även remiss från annan specialistläkare, logoped, BVC-sköterska eller skolsköterska.

Önskar ni komma privat kan ni ringa och beställa tid. 


Angående tung- och läppband

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på mail för bedömning av bilder på tung- och läppband.  

Om ert barn har amningssvårigheter med smärtsam amning och dåligt grepp:

  • Be om hjälp på amningsmottagning
  • Be barnmorskan undersöka om det finns ett kort tung eller läppband
  • Be om remiss till ÖNH-klinik

Barn äldre än 3 år med kort tungband:

  • Be om en logopedbedömning
  • Logopeden kan skicka remiss till närmsta ÖNH-klinik

Om ni inte är nöjda med undersökarens bedömning kan de skicka remiss till oss. Ni kan också söka privat per telefon.